Fűtési tanácsadás

Új cserépkályhák üzembe helyezése

Új cserépkályhák üzembe helyezése

Szárító fűtés

A cserépkályha elkészülte után, üzembe helyezés előtt szárító fűtést kell alkalmazni. A mai használatban lévő rugalmas fugázó anyagok száradása miatt a szárító fűtést 10-15 nap múlva lehet megkezdeni. A szárító fűtést kizárólag tüzelőfa, vagy faszén felhasználásával kezdhető. Eleinte nagyon kis tűzre van szükség, ami azt jelenti, hogy  rakjunk a tűztérbe egy kis gyújtóst és 2-3 db hasított keményfát. Fokozatosan növeljük a berakott tüzelőfa mennyiségét begyújtásokként, oly módon, hogy az ötödik és hatodik begyújtás alkalmával egyszerre elégetett fa mennyisége kb. 5-6 kg legyen. A begyújtást naponta kétszer reggel és este is el lehet végezni. A szárító fűtés időtartama alatt úgy a tüzelő-, mint a hamuajtó, ha van, résnyire nyitva kell hagyni. Csakis a szikrafogó ajtó csukható be.

Új cserépkályhák füstölése

Új cserépkályháknál gyakran elfordulhat, hogy a begyújtáskor keletkező füstgázok nem a kéménybe, hanem a tüzelőajtón keresztül a fűtendő helyiségbe távoznak. Különösen enyhe, esős, nedves, őszi és kora tavaszi hónapokban fordul elő ilyen visszafüstölés, leginkább akkor, amikor a cserépkályhákat nem fűtjük naponta, vagyis amikor a kéményben lévő levegő hőmérséklete alacsonyabb a külső levegő hőmérsékleténél, tehát nincs meg a huzat biztosításához szükséges fajsúlykülönbség. Ajánlatos ilyenkor a kéményajtón keresztül kevés papírral és puhafával a kéményt felmelegíteni és a cserépkályhába már bekészített tüzelőanyagot csak ezután meggyújtani. A kémény felmelegítését igen nagy körültekintéssel és óvatosan kell végezni, mert a felmelegedés következtében beálló erős huzat a begyújtáshoz használt papirost, égő pernyét a kéménycsatornán keresztül a szabadba húzza, és ott gyúlékony anyagra érve tüzet okozhat.

Fűtés fával

Fűtés fával

Begyújtás előtt:

Először a tűztérből kotorjuk félre a hamut két oldalra illetve hátra. Ha ez már nem lehetséges, mert annyi felgyülemlett, szedjük ki a tűztérből lehetőleg fém vödörbe, hogy az esetleg meglévő parázs ne okozzon kárt.

Begyújtás:

A salaktól és hamutól megtisztított tűztérbe, a tüzelő ajtóra merőlegesen elhelyezünk egy-egy darab kb. 6-8 cm átmérőjű hasított keményfát. A két darab fa közé helyezzük az alágyújtóst vagy ezek hiányában papirost. A két fadarabra keresztirányban 8-10 puhafát (gyújtóst) vagy egy-két vékonyra hasított száraz keményfát helyezünk. Az így keletkezett rakat fölé állítva tegyük be a fát, amit vagy a tűztér falazatához, vagy egymáshoz támasztunk. Ügyeljünk arra, hogy az égés során a fák elborulhatnak, ezért érdemes a tűztér hátsó falazata felé dönteni a fadarabokat. A tüzet meggyújtjuk és az ajtó résnyire nyitásával illetve a levegőszabályzókkal biztosítjuk az égéshez szükséges levegőt.

Tüzelés:

A tűztérbe annyi fát tegyünk, hogy az a napi adagnak megfelelő legyen. Ne pakoljuk folyamatosan, mert az gazdaságtalan tüzelést eredményez és sokkal több meleget nem kapunk. A tüzelőajtón keresztül addig kell a levegőt biztosítani, amíg ég a tűz.

Az égés alatt a tüzelőajtót NEM SZABAD ELZÁRNI, mert az a kályha robbanásához vezethet.

Amint a tűz kialszik és csak parázs van, a tüzelőajtót el kell zárni, különben az állandó kereszthuzat hűteni fogja a kályhát.

A cserépkályha a legjobb hatásfokot akkor éri el, ha kemény száraz fával tüzelünk benne, napi rendszerességgel. Ilyenek pl.: akác, tölgy, bükk, cser, gyümölcsfák.

Tisztán és épen tartás

Lehetőleg mindig száraz, puha ronggyal tisztítsuk a csempéket. Vigyázzunk, hogy maró anyag ne kerüljön a kályhacsempékre, mert a mázat leszedheti. Óvjuk az ütődéstől, mert az szintén a máz lepattogzásához vezethet.

Cserépkályhák robbanása

A fűtési elírások be nem tartása igen nagy károkat okozhat és súlyos balesetek előidézője lehet.

Ne égessünk a kályhába olyan anyagokat, amik sok gázt és füstöt termelnek. Ilyenek az olajos magvak héja (pl. dióhéj), újságpapír, rongy, műanyag hulladék! Az elégetlen gázok nem ritkán egészen megtöltik a cserépkályha járatait, és levegővel keveredve robbanó keveréket képezhetnek. Ez a gáz és levegőkeverék meggyulladva robbanásszerűen éghet el. Az így bekövetkezett robbanás a cserépkályha tetejét ledobja, nagy koromtömeget szór a helyiségbe, sőt az egész cserépkályhát szétvetheti.

Kérdésed van?
Tedd fel nekünk itt!